Serving the World's Largest Emerging Automobile Market
Home > Stock Watch > Stock Watch, Feb, 2006

Stock Watch, Feb, 2006
Company Code Closing Price Jan 4 Closing Price Jan 11 % Change 52-week high 52-week low
Changfeng Auto 600991 4.17 4.31 3.36 8.76 3.88
Changhe  600372 2.33 2.48 6.44 4.28 2.15
Dongfang Baolong 600988 4.35 4.43 1.84 14.53 3.50
Dongfeng Motor 600006 2.80 2.87 2.50 3.73 2.47
Foton Auto 600166 2.88 3.13 8.68 7.14 2.70
Jianghuai Auto 600418 3.46 3.44 -0.58 7.98 3.25
Jinbei Auto 600609 1.57 1.59 1.27 3.05 1.34
Jinlong Auto 600686 8.60 8.83 2.67 8.93 6.26
Shanghai Auto 600104 3.30 3.53 6.97 5.97 2.93
Shuguang 600303 4.06 4.31 6.16 6.95 3.82
ST Heibao 600760 1.86 2.66 1.58
ST Songliao 600715 1.49 1.47 -1.34 2.10 1.02
ST Yaxing Auto 600213 2.47 2.58 4.45 4.88 1.71
Xingma Auto 600375
Yueda Invest 600805 2.36 2.44 3.39 3.89 2.12
Yutong Bus 600066 7.10 7.15 0.70 10.53 6.00
             
Shenzhen Stock Exchange, Price in RMB        
Company Code Closing Price Jan 4 Closing Price Jan 11 % Change 52-week  high 52-week low
Ankai Bus 000868 2.81 2.95 4.98 3.72 2.17
Chang’an Auto 000625 3.73 4.19 12.33 6.96 3.36
China Heavy 000951 8.65 11.98 6.30
FAW Car 000800 3.22 3.28 1.86 4.26 2.24
FAW Xiali 000927 3.97 4.24 6.80 4.60 1.98
Jiangling Auto 000550 5.63 7.10 3.52
ST Feicai 000887 2.05 2.01 -1.95 3.44 0.94
ST Juli 000880 1.81 1.86 2.76 3.93 1.68
Xiang Huoju A 000549
Zhongtong Bus 000957 2.40 2.48 3.33 3.47 1.77

Leave a Reply