Serving the World's Largest Emerging Automobile Market
Home > Stock Watch > Stock Watch, JAN 2006

Stock Watch, JAN 2006Shanghai Stock Exchange, Price in RMB    
Company Code Closing Price Dec 1 Closing Price Dec 8 % Change 52-week high 52-week low
Changfeng Auto 600991 4.24 4.05 -4.48 8.80 3.88
Changhe  600372 2.35 2.28 -2.98 4.70 2.15
Dongfang Baolong 600988 4.57 4.22 -7.66 14.53 3.50
Dongfeng Motor 600006 2.60 2.54 -2.31 4.02 2.47
Foton Auto 600166 2.92 2.77 -5.14 7.30 2.70
Jianghuai Auto 600418 7.41 7.98 5.18
Jinbei Auto 600609 1.56 1.46 -6.41 3.30 1.34
Jinlong Auto 600686 7.92 7.89 -0.38 8.93 6.26
Shanghai Auto 600104 3.08 3.13 5.98 2.93
Shuguang 600303 4.98 7.38 4.25
ST Heibao 600760 1.90 1.78 -6.32 2.66 1.58
ST Songliao 600715 1.50 1.42 -5.33 2.28 1.02
ST Yaxing Auto 600213 2.40 2.26 -5.83 4.88 1.71
Xingma Auto 600375 3.85 3.80 -1.30 6.60 2.96
Yueda Invest 600805 2.29 2.28 -0.44 4.04 2.12
Yutong Bus 600066 6.76 6.88 1.78 10.53 6.00
       
Shenzhen Stock Exchange, Price in RMB    
Company Code Closing Price Dec 1 Closing Price Dec 8 % Change 52-week  high 52-week low
Ankai Bus 000868 2.82 2.66 -5.67 3.97 2.17
Chang’an Auto 000625 3.66 3.5 -4.37 6.96 3.36
China Heavy 000951 7.60 7.24 -4.74 11.98 6.30
FAW Car 000800 2.8 2.84 1.43 4.46 2.24
FAW Xiali 000927 3.84 3.66 -4.69 4.60 1.98
Jiangling Auto 000550 5.46 5.36 -1.83 7.10 3.52
ST Feicai 000887 1.56 1.61 3.21 3.50 0.94
ST Juli 000880 1.93 1.81 -6.22 3.93 1.68
Xiang Huoju A 000549 2.92 4.21 2.48
Zhongtong Bus 000957 2.54 2.29 -9.84 3.78 1.77

Leave a Reply